หมิ่งกะลาบา สวัสดีครับ
เนเก้าบาตะล่า สบายดีไหม
เจ๊ซู่ติ่นบาแด ขอบคุณ

ทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะเปิดสอน

 

 

หลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศ

 

 

เพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า)

 

 

รายละเอียดดังนี้

 

สถานที่เปิดสอน   ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง

 

หลักสูตร            หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง

 

                       สนทนา

 

ระยะเวลา           13 ต.ค. 2551 ถึง 10 พ.ย. 2551

 

                       (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

 

เวลาเรียน           17.00น ถึง 20.00น

 

ค่าลงทะเบียน      70 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

 

ผู้สอน                   อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิค

 

                          086 686 9766

 

                          somkiert_akm@yahoo.com

 

*หมายเหตุ       ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเรียน

 

และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร. 077 823326

 

 

 

edit @ 5 Oct 2008 02:58:44 by Myanmar Language ภาษาพม่า ျမန္မာစကား

Comment

Comment:

Tweet

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

#1 By นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ (118.172.111.9) on 2008-11-29 23:37